Privacyverklaring

Absolutely Floyd, ondergebracht bij de stichting “Anderson & Council” respecteert de privacy en de rechten van de bezoekers van haar website.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens http://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Met het voortzetten van uw bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy verklaring is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1  |  Wettelijke bepalingen
1. Website (hierna ook “De website”) www.absolutelyfloyd.nl
2. Verantwoordelijke voor de verwerking van alle gegevens (hierna ook: “beheerder”) Stichting Anderson & Council, gevestigd te Vlaardingen, kvk nummer 24458865.

Artikel 2  |  Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website als ook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke en/of publicitaire doeleinden.

Artikel 3  |  De content van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt worden of kunnen worden om de website naar behoren te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet direct actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan welk het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4  |  Het beheer van de website
Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te voeren.

Artikel 5  |  Verantwoordelijken
De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met de website. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder ander virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
– Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
– Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy verklaring

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met, of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.

Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden, op u te verhalen.

Artikel 6  |  Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website het e.v.t. inloggen wordt vergemakkelijkt.

Wij gebruiken alleen geanonimiseerde cookies om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website o.b.v. informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen wij de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoefte van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.

De gegevens die nodig zijn om informatie te verkrijgen t.a.v. het bovenstaande, worden direct verwijderd zodra de bezoeker de website verlaat.

Artikel 7  |  Beeldmateriaal
Aan het beeldmateriaal op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 8  |  Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden in het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij e.v.tl. geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 9  |  Contact
Voor vragen, productinformatie en/of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot de beheerder bereikbaar via productie@absolutelyfloyd.nl